top of page

Nextiili lajittelee tuhansia tekstiilikiloja jatkojalostukseen

Päivitetty: 25. helmik. 2022

Nextiili on lajitellut viime vuonna käynnistettyyn poistotekstiilin kierrätyspilottiin tuhansia kiloja tekstiiliä joka kuukausi. Etelä-Suomesta maanlaajuiseksi suuntaava kuluttajapoistotekstiilien keräys luo maahamme uutta tekstiilikierrätystä kotimaisin voimin.


Jätelaitosten Lounais- ja Etelä-Suomessa käynnistämä poistotekstiilin keräys ja kierrätys on iso muutos entistä ekologisempaan suuntaan. Tekstiilien jatkojalostusmahdollisuudet maassamme ovat olleet hyvin rajalliset. Ennen vuonna 2021 käynnistynyttä pilottia kotien poistotekstiili, joka ei enää sopinut käytettäväksi sellaisenaan, oli valtaosin sekajätettä. Suomen tekstiilivirtaselvityksen mukaan 60 % kaikista poistotekstiileistä vuonna 2019 hyödynnettiin sekajätekeräyksen kautta energiana.


Kuka tahansa voi tuoda käytöstään poistamiaan tekstiilejä Nextiilin keräykseen, josta ne siirretään Nextiilin esilajitteluun. Esilajittelussa pilottiin sopivat tekstiilit erotellaan muutoin käytettävistä. Parhaiten poistotekstiilipilotin mekaaninen kierrätys sopii puuvillalle ja villalle, mutta muitakin materiaaleja voidaan kierrättää.

Kierrätyspilottiin lajiteltua poistotekstiiliä
Kierrätyspilotti pystyy hyödyntämään monia eri tekstiilimateriaaleja

Seuraavaksi tehtävässä pilottilajittelussa jatkojalostukseen sopiva tekstiili lajitellaan materiaalin mukaan selluloosapohjaisiin (puuvilla, pellava, viskoosi), tekokuituihin (polyesteri, polyamidi, polyakryyli), sekoitemateriaaliin ja villaan. Materiaalit tunnistetaan tällä hetkellä käsin, esimerkiksi tuotteessa vielä olevien materiaalimerkintöjen avulla, tunnustelemalla, repimällä tai polttamistestillä. Tekstiilimateriaaleille kehitetään Suomessa parhaillaan optisen laitteen tunnistusmenetelmiä ja materiaalitietopankkia.


Nextiilissä keräysmateriaalista irrotetaan muita kuin tekstiiliosia, kuten nappeja ja vetoketjuja tarvikkeiden uudelleenkäyttöön. Koska kiinnikkeitä on paljon, talteen otetaan pääasiassa houkuttelevimmat ja käyttökelpoisimmat. Loput pilottikäsittelyyn sopimattomat osat irrotetaan jatkojalostuslaitoksessa, jonne pilottiin lajitellut poistotekstiilit Nextiilistä seuraavaksi toimitetaan.


Jatkojalostuksessa uusiotuotteiden kuiduiksi

Poistotekstiilin kierrätyspilotin jatkojalostuslaitos on Paimiossa, jossa Lounais-Suomen Jätehuolto kehittää yhdessä tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoavan Rester Oy:n kanssa mittavaa tekstiilikuitujen kierrätystä uusiotuotteiden raaka-aineiksi. Lounais-Suomen jätehuolto koordinoi kuluttajilta poistuvan tekstiiln lajittelua, kun taas Rester huolehtii yritysten poistotekstiilien keräyksestä ja lajittelusta.


Jalostuslaitoksessa poistotekstiilit jaetaan eri kuituluokkiin optista tunnistustekniikkaa apuna käyttäen. Tekstiilin rakenne avataan ja materiaali jalostetaan uusiokäytettäviksi kierrätyskuiduiksi. Jatkojalostuslaitos tarjoaa kierrätettyä tekstiilikuitua yrityksille, jotka voivat valmistaa siitä erilaisia uusiotuotteita.

Pilottiin lajiteltua poistotekstiiliä
Kierrätyspilottiin lajiteltua poistotekstiiliä

Mekaanisessa kierrätysprosessissa keskeisiä kehitysaiheita on kuitujen pituuden lyheneminen materiaalin käsittelyn aikana. Poistotekstiilin mekaanista jalostamista kierrätyskuiduiksi pidetään kuitenkin välttämättömänä, jotta kotitalouksien tekstiilijäte saataisiin kiertotalouden piiriin. Käsittelyteknologiaa kehitetään jatkuvasti.


Jatkojalostuslaitoksen mittakaavaan sopivaa mekaanisen kierrätyksen laitteistoa ei Suomessa aiemmin ole ollut. Laitteisto on hankittu Ranskasta. Lounais-Suomen Jätehuollon tulevien vuosien tavoitteena on kehittää pilotin pohjalta koko Suomen kuluttajapoistotekstiilit käsittelevä jalostuslaitos Topinpuiston kiertotalouskeskukseen Turkuun.


Uuden teollisuudenalan valmistelua

Poistotekstiilin keräyksen ja lajittelun lisäksi Nextiili on tiiviisti mukana poistotekstiilien mahdollisuuksia tutkivassa Telaketju-hankkeessa. Tavoitteena on tarjota kotimainen kierrätysratkaisu kotitalouksien tekstiilijätteelle. Nextiili myös kartoittaa ja luo kiertotalouden osaamista ja työllisyyttä Kierto- sekä Kierrätys toimeksi -hankkeissa. Nextiilissä on laadittu mm. tekstiilikierrätyksen koulutusmallia.


Suomi pyrkii tekstiiliteollisuuden mallimaaksi muun muassa kehittämällä uusia puupohjaisia kuituja ja kierrättämällä tekstiiliä kärkijoukoissa. Se tarkoittaisi yli miljardin euron investointeja ja toistakymmentä tuhatta uutta työpaikkaa. Poistotekstiilin keräyksestä, lajittelusta ja jalostuksesta on tulossa Suomeen uusi teollisuudenala. Käytännön toimet ovat tärkeitä, jos Suomi mielii kiertotalouden kärkimaaksi.


- Heli / Nextiili


 
Termejä

Poistotekstiili: Omistajalleen tarpeeton ja käytöstään poistama tekstiili (tekstiilituote tai tekstiilijäte)

Uudelleenkäyttö: Tuote tai sen osa käytetään uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu – tekstiileissä myös tuotteen tai tuotteen osan käyttäminen uuden tuotteen osana

Kierrätys: Mekaanista, kemiallista tai termistä käsittelyä, jossa jätteestä valmistetaan uusien tuotteiden raaka-ainetta

Kiertotalous: Talousmalli, jossa käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa hyödynnetään mahdollisimman pitkään ja kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen ja materiaalin uudelleenkäyttöön. Tavoitteena on tuotteen tai materiaalin mahdollisimman pitkä elinkaari, jätteen ja hukan välttäminen sekä luonnonvarojen säästäminen.


Lähteitä ja lisää aiheesta

Comments


bottom of page