top of page
kolmelankakerää leveä.png

Päättyneet hankkeet

TIETOA HANKKEISTA,

JOISSA OLEMME OLLEET MUKANA.

 
 
Kierto –Kiertotaloudesta kasvua -hanke

2021–2023

 

 

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hanke oli Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden koordinoima kumppanuushanke, jonka tarkoituksena oli luoda uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. KIERTO-hanke toteutettiin yhteistyössä osatoteuttajien kanssa. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Tampereen Evankelis-Luterilainen seurakuntayhtymä, Sopimusvuori ry sekä TITRY ry. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1,09 miljoonaa euroa ja sen päärahoittajana toimi Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke toteutettii ajalla 1.12.2021–31.8.2023.

 

KIERTO-hankkeen kohderyhmänä olivat 18–29-vuotiaat tamperelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret työttömät työnhakijat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt ja päättäjät.

eukalyptus ja hedelmat.jpg
nextiiliporkkanat.png

Hankkeessa on luotu kierrätystekstiilin lajittelu -tutkinnonosa tekstiili- ja muotialan perustutkintoon yhteistyössä Tredun kanssa. Hankkeessa laadittiin opetusmateriaalia tekstiilin kierrätyksestä. Poistotekstiilin uusiokäytön mahdollisuuksia tutkittiin Pirkanmaan jätehuollon, Lounais-Suomen jätehuollon ja Rester Oy:n kanssa yhteistyössä. Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin uudenlaisia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.

Määrällisenä tavoitteena hankkeessa oli tarjota vähintään 60:lle Nextiilissä työllistettävälle henkilölle perustiedot tekstiilin lajittelusta, tekstiililaaduista ja materiaalin jatkohyödyntämisen mahdollisuuksista.

Kierto-hankkeen kohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat tamperelaiset nuoret ja pidempään töitä etsineet. 

Hanke toimi ajalla 1.8.2019–31.12.2021 ja sitä rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, TITRY ry ja Ekokumppanit Oy.

 

Kierto –Toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke
 

2019–2021

 
 
Kierrätys toimeksi -hanke
 

2019–2021

Kierrätys toimeksi -hanke toimi Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n alla, joka tekI tiivistä yhteistyötä Nextiili ry:n kanssa, mahdollistaen monipuolisia työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja Nextiili ry:n myymälässä. Osallistujille tarjottiin työn lisäksi kouluttautumismahdollisuuksia sekä tukea, ohjausta ja valmennusta avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Hankkeen kohderyhmänä olivat pidempään töitä etsineet ja vaikeassa työllistymistilanteessa olevat ihmiset.

 

Hanke toimi ajalla 1.3.2019–31.12.2021 ja sitä rahoitti Pirkanmaan TE-palvelut.

Fabric Detail
vehnänoras.png

 

 

Telaketju 2 BF

2019–2021

Telaketju 2 BF -hankkeen nimi on Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hanke sisältää niin materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit kuin kierrätysliiketoiminnan. 

Telaketju 2 BF -hanke koostuu yrityksien kehitysprojekteista, sekä VTT:n, Turku AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajina ovat Business Finland sekä yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota. Telaketju 2 BF -hanke toimi toukokuusta 2019 huhtikuulle 2021.

Hankkeen verkkosivut

bottom of page