kolmelankakerää leveä.png

Hankkeet

OLEMME MUKANA MONESSA.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT TIETOA AJANKOHTAISISTA HANKKEISTA JA YHTEISTYÖKUMPPANEISTAMME.

nextiiliporkkanat2.png

KIERTO-HANKE

toiminnalliset oppimisympäristöt

 

Hankkeessa on luotu kierrätystekstiilin lajittelu -tutkinnonosa tekstiili- ja muotialan perustutkintoon yhteistyössä Tredun kanssa. Hankkeessa laaditaan opetusmateriaalia tekstiilin kierrätyksestä. Poistotekstiilin uusiokäytön mahdollisuuksia tutkitaan Pirkanmaan jätehuollon, Lounais-Suomen jätehuollon ja Rester Oy:n kanssa yhteistyössä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.

Määrällisenä tavoitteena hankkeessa on tarjota vähintään 60:lle Nextiilissä työllistettävälle henkilölle perustiedot tekstiilin lajittelusta, tekstiililaaduista ja materiaalin jatkohyödyntämisen mahdollisuuksista.

Kierto-hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat tamperelaiset nuoret ja pidempään töitä etsineet. 

Hanke toimii ajalla 1.8.2019–31.12.2021 ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, TITRY ry ja Ekokumppanit Oy.

Hankkeen verkkosivut

YHTEYSTIEDOT

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Sari Tuomaala
sari.tuomaala@nextiili.fi
050 439 2329

ASIANTUNTIJA
Emppu Nurminen
emppu@nextiili.fi

ASIANTUNTIJA

Helena Käppi

helena.kappi@nextiili.fi

 

vipuvoimaa-01.png
Fabric Detail

KIERRÄTYS TOIMEKSI

-HANKE

 

Kierrätys toimeksi -hanke toimii Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n alla, joka tekee tiivistä yhteistyötä Nextiili ry:n kanssa, mahdollistaen monipuolisia työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja Nextiili ry:n myymälässä. Osallistujille tarjotaan työn lisäksi kouluttautumismahdollisuuksia sekä tukea, ohjausta ja valmennusta avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat pidempään töitä etsineet ja vaikeassa työllistymistilanteessa olevat ihmiset.

 

Hanke toimii ajalla 1.3.2019–31.12.2021 ja sitä rahoittaa Pirkanmaan TE-palvelut.

Hankkeen verkkosivut

Hankkeen Facebook-sivut

YHTEYSTIEDOT

HANKEKOORDINAATTORI
Katja Saarinen

katja@pirkanmaankierratys.fi

050 567 9283


HANKETYÖNTEKIJÄ
Miia Backman

miia@pirkanmaankierratys.fi
045 632 7799


HANKETYÖNTEKIJÄ
Amanda Heiskanen

amanda@pirkanmaankierratys.fi
050 337 2334

 

te-logo.jpg

 

 

 

TELAKETJU 2 BF

 

Telaketju 2 BF -hankkeen nimi on Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hanke sisältää niin materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit kuin kierrätysliiketoiminnan. 

Telaketju 2 BF -hanke koostuu yrityksien kehitysprojekteista, sekä VTT:n, Turku AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajina ovat Business Finland sekä yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota. Telaketju 2 BF -hanke kestää toukokuusta 2019 huhtikuulle 2021.

Hankkeen verkkosivut

vehnänoras.png